POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Justyna Sękowska;
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody;
  3. Moje dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;
  4. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych mnie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
  5. Posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi wysłane na adres e-mail szkolenia@justynasekowska.pl;
  6. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych;
  7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
  8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Wróć do strony głównej

© Wszystkie prawa zastrzeżone Justyna Sękowska 2022